Jézust kell ünnepelnünk karácsonykor

Sípos Ete Zoltán, a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség lelkipásztora karácsony első napján ünnepi istentiszteletet tartott az Újszegedi Református Templomban.

Sípos Ete Zoltán Lukács evangéliuma (Lk 2, 6-20) alapján hirdette az igét. A református lelkész hangsúlyozta, hogy karácsonykor Jézust kell az embereknek a középpontba helyezniük, hiszen kereszthalálával megszabadított bennünket a kárhozattól, és aki hisz Őbenne és követi, annak boldog életet ad a földön és azután boldog örök életet biztosít.

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek karácsonykor a külsőségekre és más szemszögből látják az emberek ezt az ünnepet is - csakúgy, mint más nagy keresztyén ünnepet.

- Jézus egyedülálló szereplője a történelemnek, ezért méltó figyelmet érdemel tőlünk. A Biblia szerint az emberiség történelmének négy kiemelkedő jelentőségű eseménye van: első, hogy Isten tökéletesnek alkotta ezt a világot. A második a bűneset, amikor az emberiség ősszülei Istennel szembefordultak és önmagukat tolták istenként a helyére. A harmadik legfontosabb eseménysor: Jézus születése, de még inkább nagypénteki halála, - ami az Isten ellen lázadó és önistenítő emberiség tagjainak lehetőséget ad arra, hogy Istenhez visszaforduljanak,  elnyerjék Teremtőjük  teljes megbocsátását és Vele új életet kezdhessenek. Az újszegedi lelkipásztor, aki 25 éve hirdeti az igét a helyi gyülekezetben - arra kért mindenkit, hogy béküljenek meg Istennel, a karácsonykor földre szállt Jézus áldozatának érdeméért és kezdjenek Ővele új életet. Így nyugodtan várhatják a történelem negyedik legfontosabb eseményét: Jézus dicsőséges visszatérését, aki ítéletet tart mindenki felett és újjáteremti az Isten ellen lázadó ember által tönkretett világot.

Tehát a bibliai örömhír az, hogy nem az embereknek kell kivívniuk Isten megbocsátását maguknak - hanem szeretetből Ő adta a Fiát, aki magát adta a keresztre, hogy érte megbocsásson a Teremtő az embereknek és újra megajándékozza őket Önmagával és ajándékaival. Alkotónk az, aki elvezet bennünket a Fiához, megismertet Vele, megadja, hogy higgyünk Őbenne és Istenhez visszatérve új életet kezdjünk! Hálánk jeléül az életünket és a szívünket ajándékozhatjuk oda Neki.

Albert Barbara Andrea

 

 

0 Hozzászólás

Adataid

Olvassa el a legfrissebb híreket!